Selecteer een pagina

Peter Smit Eigenaar Integraalleren

Beschikbaar als Interim (Agile) Teamcoach | Organisatiecoach

Samen leren & presteren

Van klassiek veranderen, naar samen leren en presteren

Als verander / begeleidingskundige  sluit ik naadloos aan bij wat de organisatie nodig heeft.

Wat werkt is waar

Mijn expertise:

  • Vastgeroeste patronen doorbreken
  • Ervaringsgericht leren (teambuilding)
  • Gedragsbeinvloeding (DISC)
  • Organisatiecultuur bëinvloeden (MA)
  • Verbinden

Teambuilding

Teambuilding is voor mij veel meer dan een spelletje doen. Teambuilding is een krachtige interventie. Vanuit een compleet andere context worden de veelal abstracte (kern) waarden en overtuigingen weer heel tastbaar gemaakt.

Change Agent

Organisatiecultuur definiëren wij in Nederland nog steeds als een ‘softe’ factor. Dit is onterecht. Als je het niet serieus neemt heeft het ‘keiharde’ gevolgen. Als Change Agent kan ik verbanden leggen tussen de veranderingen die plaatsvinden en de cultuur van de organisatie. 

DISC- expert

Mensen verschillen van elkaar; ze leren, gedragen zich en handelen vaak bewust anders dan dat jij zou willen. Vanuit DISC (her)ken je de ander. Hierdoor zijn de verschillen te verklaren waardoor de samenwerking effectiever en plezieriger wordt.

Intervisie

Met intervisie borgen en verzorgen wij de voortgang. Nieuwe werkvormen, spannende leerervaringen en wetenschappelijke inzichten maakt dat onze intervisiegroepen blijven experimenteren en leren. 

Wat is (agile) Team Coaching?

Vanuit verschillende rollen ondersteun ik  teams zodat ze wendbaar en weerbaar worden.

Mijn aanpak sluit aan bij wat er leeft en gebeurt. Vanuit samenhang balanceer ik tussen inhoudelijke, relationele als de organisatorische context. Voortdurend zoek ik  naar mogelijkheden om eigenaarschap bij het team te versterken. Door mijn objectieve waarnemingen terug te geven, trekken teams op basis van eigen overtuigingen zelf  hun conclusies en actiepunten.

Wat is Organisatie Coaching?

“Hadden we het maar eerder van elkaar geweten”

Wanneer professionals, teams en organisaties tegen persoonlijke en organisatorische problemen aanlopen dan moet je op zoek gaan naar de objectieve waarheid.

Vanuit verschillende rollen laat ik organisaties ontdekken wat voor kracht en potentieel ze in huis hebben en hoe ze dit gericht kunnen inzetten richting de gewenste doelstelling.

 

Wat werkt is waar

Emoties en gevoelens zijn voor mij nog altijd sterker dan regels en structuren. Vandaar dat ik stuur vanuit (kern)waarden en overtuigingen. Mislukking zijn voor mij goed bedoelde intenties om dichter bij de oplossing te komen.

1. Verdiepen.
Vanuit verschillende invalshoeken kijken we terug naar het verleden. Wat was succesvol en kunnen we behouden. Beleidsdocumenten en concrete ervaringen geven ons handvatten van waaruit we elkaar kunnen bevragen. Vanuit de verschillende perspectieven ontstaat er zo een voorlopige probleemstelling. De probleemstelling wordt door de verschillende lagen binnen de organisaties anders geïnterpreteerd.
2. Verantwoord
Het psychologische contract is voor mij enorm belangrijk. Want wanneer de veranderdynamiek eenmaal zijn intrede heeft gedaan gaan de persoonlijke belangen een rol meespelen. Dit is van invloed op het gedrag van alle medewerkers. De verschillende perspectieven komen steeds dichter en dichter bij elkaar. de leden moeten het vertrouwen krijgen om er gezamenlijk uit te komen. Vanuit wederzijds begrip ontstaat zal er een creatiever onrust ontstaan die nodig is om zinvol te veranderen.
3. Verbinden.
Wij zoeken vanuit de context continu de verbinding tussen krachtige professionals, zelforganiserende teams en een wendbare organisatie. Wanneer je dreigt vast te lopen kunnen bewezen modellen, creatieve werkvormen, vakbladen en literatuur ondersteunend zijn om de eigen denkbeelden en overtuigingen ter discussie te stellen. Nadat de verschillende verbindingen zijn gemaakt is het aan de leden zelf om binnen de kaders van de organisatie een strategie reis voort te zetten.
4. Veranderen.
Leren en presteren in is mijn optiek zinvol veranderen. Hoe we de dingen hier doen is voor mij dominant en niet zozeer wat we denken te doen. Organisatievariabelen, klant oriëntatie, ontwerp, visie en leiderschap hebben hier invloed op. Lerende organisatie hebben een duidelijke focus, betrekken hun meest waardevolle bezit bij ontwikkelingen en zijn consistent in hun gedrag. Zo weten ze zich op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid continu aan te passen aan veranderende omgeving.
5. Verankeren.
Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet. Om de transfer te verhogen borgen en verzorgen wij onze trajecten met begeleid intervisie, supervisie en advies aan het strategisch management. De voortgang borgen en verzorgen wij met begeleid intervisie en het geven van advies aan het strategisch management.

Enkele Coachingspakketten

Pakket A

Voor nieuwe, vastlopende en projectteams.

Meer informatie

Voor wie doorlerende teams:

Thema’s: zelfsturing | professionalisering | IK versus JIJ

• Maximaal 2 Teams
• 2 tot 3 dagen per week 8 uur
• 2 x DISC-training
• 2 x Teambuildingsactiviteit
• Ondersteuning bij een Persoonlijk ontwikkelingsplan
• Maatwerk verdiepingstrainingen
• Coaching on the job

Borgen & verzorgen
• 4 x Begeleid intervisietraject, nazorg twee maanden
• Advies aan het strategisch management

Pakket B

Teams die te maken hebben of krijgen met veranderingen.

Meer informatie

Voor teams die met veranderingen te maken krijgen, zoals een reorganisaties of een transitie.

Thema’s: wendbaarheid | geïnspireerd samenwerken | professionele ruimte vergroten

• Maximaal 2 Teams
• 3 tot 4 dagen per week 8 uur
• 2 x DISC-training
• 2 x Teambuildingsactiviteit
• Persoonlijk ontwikkelingsplan
• Maatwerk verdiepingstrainingen
• Coaching on the job

Borgen & verzorgen
• 8 x Begeleid intervisietraject, nazorg twee maanden
• Advies aan management

Pakket C

Coaching op organisatieniveau: wendbaar zijn en blijven.

Meer informatie
Thema’s: organisatiecultuur | weerstand | de lerende organisatie

Diverse praktijkstudies hebben het bewijs geleverd dat er een verband bestaat tussen organisatiecultuur en haar prestaties, en dat organisaties zich kunnen onderscheiden door een sterke organisatiecultuur te creëren.

De poging om even snel een organisatiecultuur te begrijpen en te veranderen is gedoemd te mislukken. De diepste minst zichtbare laag van organisatiecultuur wordt gevormd door de kernwaarden van je organisatie.

Binnen Integraalleren beïnvloeden wij het DNA van de organisatiecultuur van binnenuit. Dit doen wij door de kracht (kernwaarden) weer in het bewustzijn te brengen. Voor de leden is dit veelal een verwarrend en emotioneel proces.

Integraalleren

Peter is in staat om complexe strategische vraagstukken te vertalen naar concrete acties en omgekeerd. Als trainer, coach en veranderkundige adviseur legt hij de focus op samen leren en presteren. Hij schakelt snel, spiegelt gedrag, onderbouwt standpunten en durft af te wijken van de gebaande paden. Zo wordt ontwikkelen- en veranderen naast spanned en leuk erg zinvol!

Testimonials

“Je moet de symptomen niet bestrijden, door pleister te plakken, maar de kern van het probleem aanpakken “

Sander

Jeugdzorgwerker SKJ geregistreerd

“Geen coaching met alleen maar van wat voel je nu eigenlijks… Maar vanuit onze kernwaarden hebben we bewuste keuzes gemaakt. Ook de afwisseling tussen, trainingen, teambuilding en coaching on the job was zeer effectief”

Niels

Senior , GGZ

“Dit is echt allesomvattend. Een leuke inhoudelijke afwisseling: verdiepingstrainingen, teambuilding en coaching on the job.”

Annelies

Teamleider , Jeugdzorg

Mail of bel me voor een frisse, kritische kennismaking!