Selecteer een pagina

Peter Smit Eigenaar Integraalleren

Beschikbaar als Interim (Agile) Teamcoach & Organisatiecoach

Gericht op ontwikkeling & verandering

Van klassiek veranderen, naar samen leren en presteren

Als verander & begeleidingskundige  sluit ik naadloos aan bij lopende verander- en ontwikkeltrajecten.

Met mijn oplossingsrepertoire en creativiteit weet ik de medewerkers op de verschillende lagen te inspireren en te verbinden.

Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines organisatiegedrag gericht beinvloeden:

 

 • Maatwerk verdiepingstrainingen
 • Teambuildingesactiviteiten
 • DISC-gedragsstijlenanalyse
 • Strategisch en veranderkundig inzicht

Teambuilding

Teambuilding is geen teamuitje. Teambuilding is in mijn optiek een krachtige interventie die zijn meerwaarde heeft bewezen. Vanuit een compleet andere context worden de veelal abstracte (kern) waarden en overtuigingen weer tastbaar gemaakt.

Change Agent

Organisatiecultuur definiëren wij in Nederland nog steeds als een ‘softe’ factor. Dit is onterecht. Als je het niet serieus neemt heeft het ‘keiharde’ gevolgen. Als Change Agent kan ik verbanden leggen tussen de veranderingen die plaatsvinden en de cultuur van de organisatie. 

DISC- expert

Mensen verschillen van elkaar. Ze leren gedragen en handelen vaak anders dan dat jij zou willen. Vanuit DISC (her)ken je de ander beter. Hierdoor zijn de verschillen te verklaren waardoor de samenwerking effectiever en plezieriger wordt.

Intervisie

Met intervisie borgen en verzorgen wij de voortgang. Nieuwe werkvormen, spannende leerervaringen en wetenschappelijke inzichten maakt dat onze intervisiegroepen blijven experimenteren en leren. 

(agile) Team Coaching?

Vanuit een ‘hands on’ mentaliteit  wend- en weerbaar worden.

Mijn aanpak breekt met de klassieke manier van team coaching. Door diversiteit te benutten en het leren en presteren met elkaar te verbinden komen teams zelfstandig tot verfrissende inzichten.

Ik fungeer als sparringpartner, coach en geef gerichten verdiepingstrainingen en teambuildingsactiviteiten.

Zo worden de gesprekken inhoudelijker, overstijgen ze afdelingen, worden gevaren vroegtijdig gesignaleerd en nemen medewerkers meer regie over hun eigen functioneren.

Organisatie Coaching?

“Vanuit samenhang voorkom je problemen”.

In organisatiecoaching komen veranderkundig advies en coaching samen. Vanuit een breed oplossingsrepertoire  houden wij de gehele organisatie in beweging richting de gewenste doelstelling.

Mijn aanpak is pragmatisch, interactief, handelingsgericht en afdelingsoverschrijdend.

Hierdoor worden de gesprekken inhoudelijker, overstijgen ze de eigen afdeling, worden gevaren vroegtijdig gesignaleerd en nemen medewerkers meer regie over hun eigen functioneren.

 

Wat werkt is waar

“Emoties en gevoelens zijn voor mij nog altijd sterker dan regels en structuren.”

Ik ben niet van pleistersplakken. Vandaar dat ik werk vanuit (kern)waarden en persoonlijke overtuigingen. Mislukking zijn voor mij goed bedoelde intenties om dichter bij de oplossing te komen.

1. Verdiepen.
Vanuit verschillende invalshoeken kijken we terug naar het verleden. Wat was succesvol en kunnen we behouden. Beleidsdocumenten en concrete ervaringen geven ons handvatten van waaruit we elkaar kunnen bevragen. Vanuit de verschillende perspectieven ontstaat er zo een voorlopige probleemstelling. De probleemstelling wordt door de verschillende lagen binnen de organisaties anders geïnterpreteerd.
2. Verantwoord
Het psychologische contract is voor mij enorm belangrijk. Want wanneer de veranderdynamiek eenmaal zijn intrede heeft gedaan gaan de persoonlijke belangen een rol meespelen. Dit is van invloed op het gedrag van alle medewerkers. De verschillende perspectieven komen steeds dichter en dichter bij elkaar. de leden moeten het vertrouwen krijgen om er gezamenlijk uit te komen. Vanuit wederzijds begrip ontstaat zal er een creatiever onrust ontstaan die nodig is om zinvol te veranderen.
3. Verbinden.
Wij zoeken vanuit de context continu de verbinding tussen krachtige professionals, zelforganiserende teams en een wendbare organisatie. Wanneer je dreigt vast te lopen kunnen bewezen modellen, creatieve werkvormen, vakbladen en literatuur ondersteunend zijn om de eigen denkbeelden en overtuigingen ter discussie te stellen. Nadat de verschillende verbindingen zijn gemaakt is het aan de leden zelf om binnen de kaders van de organisatie een strategie reis voort te zetten.
4. Veranderen.
Leren en presteren in is mijn optiek zinvol veranderen. Hoe we de dingen hier doen is voor mij dominant en niet zozeer wat we denken te doen. Organisatievariabelen, klant oriëntatie, ontwerp, visie en leiderschap hebben hier invloed op. Lerende organisatie hebben een duidelijke focus, betrekken hun meest waardevolle bezit bij ontwikkelingen en zijn consistent in hun gedrag. Zo weten ze zich op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid continu aan te passen aan veranderende omgeving.
5. Verankeren.
Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet. Om de transfer te verhogen borgen en verzorgen wij onze trajecten met begeleid intervisie, supervisie en advies aan het strategisch management. De voortgang borgen en verzorgen wij met begeleid intervisie en het geven van advies aan het strategisch management.

Allesomvattende Coachingspakketten

Pakket A

Teamcoaching voor nieuwe en projectteams.

Meer informatie

 

Thema’s:

 • geinspireerd samenwerken
 • zelfsturing vergroten
 • professionalisering
 • communicatie
 • effectief vergaderen

Meerdere teams per organisatie is mogelijk

Teamcoaching on the job is inclusief 
2 x DISC gedragsanalyse bijeenkomsten
2 x teambuildingsactiviteiten

Maatwerk verdiepingstrainingen

Ondersteuning bij een Persoonlijk Ontwikkelings Plan

Borgen & verzorgen
4 x Begeleid intervisietraject
Advies aan het strategisch management

Pakket B

Teamcoaching voor vastlopende en AGILE teams.

Meer informatie

 

Thema’s:

 • wend en weerbaar blijven
 • van organisatieweerstand naar veranderbereidheid
 • professionele ruimte vergroten
 • co-creatie

Meerdere teams per organisatie is mogelijk

Teamcoaching on the job is inclusief

2 x DISC gedragsanalyse bijeenkomsten
2 x Teambuildingsactiviteit

maatwerk verdiepingstrainingen
Ondersteuning bij een Persoonlijk Ontwikkelings Plan

Borgen & verzorgen
4 x Begeleid intervisietraject
Advies aan het strategisch management

Pakket C

Organisatiecoaching

Meer informatie

Thema’s:

 • organisatiecultuur definieren
 • weerstand & veranderbereidheid
 • co-creatie
 • samen leren & presteren

Diverse praktijkstudies hebben het bewijs geleverd dat er een verband bestaat tussen een sterke organisatiecultuur en haar prestaties.

De poging om even snel een organisatiecultuur te begrijpen en te veranderen is gedoemd te mislukken.

De diepste minst zichtbare laag van organisatiecultuur wordt gevormd door de kernwaarden van je organisatie.

Binnen Integraalleren beïnvloeden wij het DNA van de organisatiecultuur van binnenuit. Dit doen wij door de kracht (kernwaarden) van de organisatieweer in het bewustzijn te brengen. Voor de leden is dit veelal een verwarrend en emotioneel proces. Voor mij een teken dat we goed op zeg zijn.

Integraalleren

Peter is in staat om complexe strategische vraagstukken te vertalen naar concrete acties en omgekeerd. Als trainer, coach en veranderkundige adviseur legt hij de focus op samen leren en presteren. Hij schakelt snel, spiegelt gedrag, onderbouwt standpunten en durft af te wijken van de gebaande paden. Zo wordt ontwikkelen en veranderen naast spannend en leuk ook erg zinvol!

Testimonials

“Je moet de symptomen niet bestrijden, door pleister te plakken, maar de kern van het probleem aanpakken “

Sander

Jeugdzorgwerker SKJ geregistreerd

“Geen coaching met alleen maar van wat voel je nu eigenlijks… Maar vanuit onze kernwaarden hebben we bewuste keuzes gemaakt. Ook de afwisseling tussen, trainingen, teambuilding en coaching on the job was zeer effectief”

Niels

Senior , GGZ

“Dit is echt allesomvattend. Een leuke inhoudelijke afwisseling: verdiepingstrainingen, teambuilding en coaching on the job.”

Annelies

Teamleider , Jeugdzorg

Wil je maatwerk team of organisatiecoaching, maar weet je niet precies in welke vorm?
Stuur mij dan een berichtje en ik neem binnen 2 werkdagen contact met je op.