Selecteer een pagina

Team & organisatiecoaching met Peter Smit MA

zowel veranderkundige & begeleidingskundige

Integraalleren: van klassiek veranderen naar samen leren & presteren.

Teambuilding

Teambuilding is geen teamuitje. Teambuilding is in mijn optiek een krachtige interventie die zijn meerwaarde heeft bewezen. Vanuit een compleet andere context worden de veelal abstracte (kern) waarden en overtuigingen weer tastbaar gemaakt.

Change Agent

Organisatiecultuur definiëren wij in Nederland nog steeds als een ‘softe’ factor. Dit is onterecht. Als je het niet serieus neemt heeft het ‘keiharde’ gevolgen. Als Change Agent kan ik verbanden leggen tussen de veranderingen die plaatsvinden en de cultuur van de organisatie. 

DISC- expert

Mensen verschillen van elkaar. Ze leren gedragen en handelen vaak anders dan dat jij zou willen. Vanuit DISC (her)ken je de ander beter. Hierdoor zijn de verschillen te verklaren waardoor de samenwerking effectiever en plezieriger wordt.

Intervisie

Met intervisie borgen en verzorgen wij de voortgang. Nieuwe werkvormen, spannende leerervaringen en wetenschappelijke inzichten maakt dat onze intervisiegroepen blijven experimenteren en leren. 

Peter Smit Eigenaar Integraalleren:
Samen leren en presteren.

Voorkom de valkuilen van klassiek veranderen

Doelgerichtheid en samenwerken kun je niet los van elkaar zien.

Alleen maar oog hebben voor het resultaat.
Een van de meest voorkomende fouten van klassiek veranderen is dat de focus teveel wordt gelegd op WAT we doen, in plaats van HOE, de mensen het doen.
Het verleden niet serieus nemen
Van hoever we ook gekomen zijn, organisatieleden mogen nooit vergeten dat we tot hier zijn gekomen vanuit dat verleden. Wanneer we dit niet serieus nemen zal elke intentie om te veranderen gedoemd zijn te mislukken.
Scheiding tussen denken en doen
Bij klassiek veranderen werden simplistisch gezegd de plannen door de bestuurders bedacht, waarna het plan over de schutting werd gegooid richting de medewerkers. Ik ben van mening dat je vanuit samenhang veel verder komt.
Wanneer je continu tegen de bestaande orde in moet gaan, zullen goedbedoelde intenties simpelweg mislukken. Een integrale aanpak heeft aanzienlijk meer succes wanneer we onze eigen ego parkeren en leren en presteren in dienst stellen van het resultaat.
Fouten afstraffen

Fouten maken zijn goedbedoelde intenties om dichter bij de oplossing te komen. Geef mensen ruimte en verantwoordelijkheid zodat ze op basis van eigen overtuigingen weloverwogen keuzes kunnen maken. Fouten zijn mijn optiek goedbedoelde intenties om dichter bij de doelstelling te komen.

Vasthouden aan strategieën & modellen
We kunnen van alles verzinnen en bedenken, maar wat in de praktijk het beste werkt is meestal gewoon waar. Het gaat dus niet om het klakkeloos volgens van een strategie of een model, je moet het menselijk gedrag volgen. Dis in in mijn optiek waar wendbaarheid in de kern om draait. Dialoog is samenspraak en kenmerkt zich door de eigen waarheid niet per definitie als de beste te beschouwen. Lekker interessant wie er een keer gelijk heeft, als we er samen maar beter van worden.

Leren is grensverleggend, gericht op vernieuwing
en gedreven door nieuwsgierigheid.

Kennismaking

Om een compleet beeld te krijgen tussen de huidige en gewenste situatie begeef ik mij tussen de verschillende lagen binnen de organisatie.

Ik respecteer voor het verleden, vanuit dit verleden zijn we immers tot hier gekomen.

Vervolgens maak ik vanuit de huidige context een analyse van de organisatiecultuur, de verandercapaciteit en de veranderbereidheid richting de gewenste doelstelling. 

i

Patronen doorgronden

De kern van een probleem wat tot uiting komt ligt veelal verscholen in het verleden.

Mensen hebben nu eenmaal verschillende belangen binnen een organisatie waardoor ze verschillend reageren. 

Door dilemma’s en blinde vlekken ter discussies te stellen leert het team om zich niet te laten afschrikken, maar er juist op af te gaan. Hierdoor worden ze wend- en weerbaarder. 

Leren en Presteren

Het leren moet altijd in dienst staan van het resultaat.

Om leren en presteren met elkaar te verbinden ga ik verder dan een gemiddelde teamcoach. Ik kijk gemakkelijk mee vanuit strategisch niveau naar primair proces en omgekeerd. 

Op een onderzoekende en experimenterende manier worden de medewerkers gedreven door nieuwsgierigheid en vernieuwing.

 

Teambuilding

Teambuilding is in mijn optiek veel meer dan een teamuitje’ of samen een spelletje doen.

Met onze teambuildingsactiviteiten  ervaren de medewerkers de kracht van de organisatie en de impact van succesvol samenwerken.

Meer informatie over onze teambuildingsactiviteiten zie 

Meer informatie

Mijn vertrekpunt zijn de kernwaarden van de organisatie. Dit verwerken ik in een maatwerk teambuildingsdag waar unieke ervaringen, leren en presteren parallel aan elkaar lopen.

“Natuurlijk kiezen wij voor activiteiten die je niet snel zult vergeten, maar de kwaliteit van leerervaring vind ik toch echt belangrijker”.

Daarom onderbouwen wij onze activiteiten met relevante wetenschappelijke theorieën en herkenbare praktijkvoorbeelden.

Oh…. zo zit dat dus horen wij vaak voorbij komen.

Op basis van feedback en reflectie maken de teamleden onder onze deskundige begeleiding concrete afspraken voor de toekomst.
De succeservaringen die de professionals bij ons hebben opgedaan vertalen we naar de eigen beroepspraktijk en de persoonlijke worstelingen.

DISC

Mensen leren anders, gedragen ze zich anders en handelen anders.  dat jij zou willen. De vraag is dan waarom je iedereen als een gelijke zou behandelen?

Meer informatie

Het gericht inzetten van diversiteit komt het integraal leren en veranderen ten goede als juist deze variëteit behouden blijft. Samen leren en presteren houdt ook in dat je de stijl en gedragingen van de ander leert kennen en deze weet te benutten. Dit kan heel onnatuurlijk aanvoelen omdat het zo verschilt van hoe jij het zou willen, maar toch…

Zowel binnen defensie als de zorgsector is het DISC profiel een zeer krachtig en eenvoudig hulpmiddel wat vaak wordt gebruikt om uzelf en anderen beter te leren begrijpen. Om het zelfsturend vermogen en de wendbaarheid te vergroten is het noodzakelijk om de individuele verschillen binnen uw team te begrijpen, te respecteren en te waarderen. Zowel cliënten, teamgenoten als de gehele organisatie zullen hier dan de vruchten van plukken.

Meer informatie

Cultuur is veel meer dan “zo doen we het hier nu eenmaal”. Organisatiecultuur is complex, sociaal geconstrueerd en voor een groot gedeelte onzichtbaar. De minst zichtbare laag van de organisatiecultuur wordt gevormd door de kernwaarden van de organisatie. Veel van de oude vertrouwde gewoontes zijn voor de leden niet direct te achterhalen, ze zijn immers geïnternaliseerd. Mensen doen soms de meeste vreemde dingen omdat iedereen het nu eenmaal zo doet.
Mijn aanpak is erop gericht om de kracht van de organisatie weer in het bewustzijn te brengen. Vervolgens zal er moeten worden gekeken of de huidige waarden en overtuigingen nog wel aansluiten bij de strategie van de organisatie. Voor de leden is dit veelal een emotioneel en verwarrend proces, wat zich kan uiten in verschillende vormen van organisatieweerstand.

Change Agent

Wendbare organisaties onderscheiden zich omdat ze een sterke en een unieke organisatiecultuur hebben weten te creëren. De poging om even snel een organisatiecultuur te begrijpen en te veranderen, is dan ook gedoemd om te mislukken.

Meer informatie

Cultuur is veel meer dan “zo doen we het hier nu eenmaal”. Organisatiecultuur is complex, sociaal geconstrueerd en voor een groot gedeelte onzichtbaar. De minst zichtbare laag van de organisatiecultuur wordt gevormd door de kernwaarden van de organisatie. Veel van de oude vertrouwde gewoontes zijn voor de leden niet direct te achterhalen, ze zijn immers geïnternaliseerd. Mensen doen soms de meeste vreemde dingen omdat iedereen het nu eenmaal zo doet.
Mijn aanpak is erop gericht om de kracht van de organisatie weer in het bewustzijn te brengen. Vervolgens zal er moeten worden gekeken of de huidige waarden en overtuigingen nog wel aansluiten bij de strategie van de organisatie. Voor de leden is dit veelal een emotioneel en verwarrend proces, wat zich kan uiten in verschillende vormen van organisatieweerstand.

Mail of bel me voor een frisse, kritische kennismaking!