Selecteer een pagina

Team & organisatiecoaching met Peter Smit MA

Zowel veranderkundige & begeleidingskundige

Integraalleren: van klassiek veranderen naar samen leren & presteren.

Teambuilding

Teambuilding is geen teamuitje. Teambuilding is in mijn optiek een krachtige leer-interventie die zijn meerwaarde heeft bewezen.

Vanuit een compleet andere context maar direct toepasbaar in de eigen praktijk worden de veelal abstracte (kern) waarden en overtuigingen heel tastbaar gemaakt.

Change Agent

Organisatiecultuur definiëren wij in Nederland nog steeds als een ‘softe’ factor.

Dit is onterecht. Als je het niet serieus neemt heeft het ‘keiharde’ gevolgen.

Als Change Agent leg ik verbanden tussen de veranderingen die plaatsvinden en de cultuur van de organisatie.

DISC- expert

Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar. Ze leren, gedragen en handelen vaak anders dan dat jij zou willen.

Vanuit het DISC- gedragstijlenanalyse (her)ken je de ander beter.

Hierdoor zijn de verschillen te verklaren waardoor de samenwerking en communicatie effectiever en plezieriger wordt.

Intervisie

Met begeleid intervisie borgen en verzorgen wij de voortgang.

Nieuwe werkvormen, spannende leerervaringen en wetenschappelijke inzichten maakt dat de medewerkers blijven leren en presteren. 

Zo wordt elke verandering- en ontwikkeling, leuk, leerzaam maar bovendien erg zinvol!

Peter Smit Eigenaar Integraalleren:
Samen leren & presteren.

Voorkom de valkuilen van klassiek veranderen

Doelgerichtheid en samenwerken kun je niet los van elkaar zien.

Alleen maar oog hebben voor het resultaat.
Een van de meest voorkomende fouten van klassiek veranderen is dat de focus teveel wordt gelegd op WAT we doen, in plaats van HOE, de mensen het doen.
Het verleden niet serieus nemen
Van hoever we ook gekomen zijn, organisatieleden mogen nooit vergeten dat we tot hier zijn gekomen vanuit dat verleden. Wanneer we dit niet serieus nemen zal elke intentie om te veranderen gedoemd zijn te mislukken.
Scheiding tussen denken en doen
Bij klassiek veranderen werden simplistisch gezegd de plannen door de bestuurders bedacht, waarna het plan over de schutting werd gegooid richting de medewerkers. Ik ben van mening dat je vanuit samenhang veel verder komt.
Wanneer je continu tegen de bestaande orde in moet gaan, zullen goedbedoelde intenties simpelweg mislukken. Een integrale aanpak heeft aanzienlijk meer succes wanneer we onze eigen ego parkeren en leren en presteren in dienst stellen van het resultaat.
Fouten afstraffen

Fouten maken zijn goedbedoelde intenties om dichter bij de oplossing te komen. Geef mensen ruimte en verantwoordelijkheid zodat ze op basis van eigen overtuigingen weloverwogen keuzes kunnen maken. Fouten zijn mijn optiek goedbedoelde intenties om dichter bij de doelstelling te komen.

Vasthouden aan strategieën & modellen
We kunnen van alles verzinnen en bedenken, maar wat in de praktijk het beste werkt is meestal gewoon waar. Het gaat dus niet om het klakkeloos volgens van een strategie of een model, je moet het menselijk gedrag volgen. Dis in in mijn optiek waar wendbaarheid in de kern om draait. Dialoog is samenspraak en kenmerkt zich door de eigen waarheid niet per definitie als de beste te beschouwen. Lekker interessant wie er een keer gelijk heeft, als we er samen maar beter van worden.

Leren is grensverleggend, gericht op vernieuwing
en gedreven door nieuwsgierigheid.

Kennismaking

Van visie naar realiteit

Om een compleet beeld te krijgen tussen de huidige en gewenste situatie begeef ik mij tussen de verschillende lagen binnen de organisatie.

Ik respecteer voor het verleden. Vanuit dit verleden zijn we immers tot hier gekomen.

Vervolgens maak ik vanuit de huidige context en zal ik patronen proberen doorgronden en te verbinden aan de huidigerealiteit

i

Patronen doorgronden

De kern van een probleem ligt verscholen in het verleden.

Mensen hebben nu eenmaal verschillende achtergronden en belangen binnen een organisatie. Hierdoor reageren ze verschillend op situaties

Door vastgeroeste patronen, dilemma’s en blinde vlekken ter discussies te stellen wordt gedoe bespreekbaar gemaakt.

Hierdoor worden ze wend- en weerbaarder.

Leren en Presteren

Het leren moet altijd in dienst staan van het resultaat.

Om leren en presteren met elkaar te verbinden ga ik veel verder dan een gemiddelde coach omdat ik in staat ben om organisatiegedrag te volgen.

Ik kijk gemakkelijk mee vanuit strategisch niveau naar primair proces en omgekeerd.

Op een onderzoekende en experimenterende manier worden de medewerkers met zichzelf geconfronteerd. Gedreven door nieuwsgierigheid, creativiteit en succesen komen ze zelfstandig in lijn met de organisatiestrategie.

 

Teambuilding

Teambuilding is in mijn optiek veel meer dan een teamuitje’ of samen een spelletje doen.

Met onze teambuildingsactiviteiten  ervaren de medewerkers de kracht van zichzelf, de organisatie en de impact van  samenwerken.

Meer informatie over onze teambuildingsactiviteiten zie

Meer informatie

Mijn vertrekpunt zijn de kernwaarden van de organisatie. Dit verwerken ik in een maatwerk teambuildingsdag waar unieke ervaringen, leren en presteren parallel aan elkaar lopen.

“Natuurlijk kiezen wij voor activiteiten die je niet snel zult vergeten, maar de kwaliteit van leerervaring vind ik toch echt belangrijker”.

Daarom onderbouwen wij onze activiteiten met relevante wetenschappelijke theorieën en herkenbare praktijkvoorbeelden.

Oh…. zo zit dat dus horen wij vaak voorbij komen.

Op basis van feedback en reflectie maken de teamleden onder onze deskundige begeleiding concrete afspraken voor de toekomst.
De succeservaringen die de professionals bij ons hebben opgedaan vertalen we naar de eigen beroepspraktijk en de persoonlijke worstelingen.

DISC-gedragstijlenanalyse

Mensen leren anders, gedragen ze zich anders en handelen anders dan dat jij zou willen.

De vraag is dan: waarom zou je iedereen als een gelijke moeten of willen behandelen?

Meer informatie

Het gericht inzetten van diversiteit komt het integraal leren en veranderen ten goede als juist deze variëteit behouden blijft. Samen leren en presteren houdt ook in dat je de stijl en gedragingen van de ander leert kennen en deze weet te benutten. Dit kan heel onnatuurlijk aanvoelen omdat het zo verschilt van hoe jij het zou willen, maar toch…

Zowel binnen defensie als de zorgsector is het DISC profiel een zeer krachtig en eenvoudig hulpmiddel wat vaak wordt gebruikt om uzelf en anderen beter te leren begrijpen. Om het zelfsturend vermogen en de wendbaarheid te vergroten is het noodzakelijk om de individuele verschillen binnen uw team te begrijpen, te respecteren en te waarderen. Zowel cliënten, teamgenoten als de gehele organisatie zullen hier dan de vruchten van plukken.

Meer informatie

Cultuur is veel meer dan “zo doen we het hier nu eenmaal”. Organisatiecultuur is complex, sociaal geconstrueerd en voor een groot gedeelte onzichtbaar. De minst zichtbare laag van de organisatiecultuur wordt gevormd door de kernwaarden van de organisatie. Veel van de oude vertrouwde gewoontes zijn voor de leden niet direct te achterhalen, ze zijn immers geïnternaliseerd. Mensen doen soms de meeste vreemde dingen omdat iedereen het nu eenmaal zo doet.
Mijn aanpak is erop gericht om de kracht van de organisatie weer in het bewustzijn te brengen. Vervolgens zal er moeten worden gekeken of de huidige waarden en overtuigingen nog wel aansluiten bij de strategie van de organisatie. Voor de leden is dit veelal een emotioneel en verwarrend proces, wat zich kan uiten in verschillende vormen van organisatieweerstand.

Change Agent

Nu nog even de cultuur veranderen hoor ik vaak voorbij komen en is funest voor elke organisatie.

Wend- en weerbare organisaties onderscheiden zich omdat ze vanuit hun verleden een sterke en een unieke organisatiecultuur hebben weten te creëren.

De poging om even snel een organisatiecultuur te begrijpen en te veranderen is dan ook gedoemd om te mislukken.

Meer informatie

Cultuur is veel meer dan “zo doen we het hier nu eenmaal”. Organisatiecultuur is complex, sociaal geconstrueerd en voor een groot gedeelte onzichtbaar. De minst zichtbare laag van de organisatiecultuur wordt gevormd door de kernwaarden van de organisatie. Veel van de oude vertrouwde gewoontes zijn voor de leden niet direct te achterhalen, ze zijn immers geïnternaliseerd. Mensen doen soms de meeste vreemde dingen omdat iedereen het nu eenmaal zo doet.
Mijn aanpak is erop gericht om de kracht van de organisatie weer in het bewustzijn te brengen. Vervolgens zal er moeten worden gekeken of de huidige waarden en overtuigingen nog wel aansluiten bij de strategie van de organisatie. Voor de leden is dit veelal een emotioneel en verwarrend proces, wat zich kan uiten in verschillende vormen van organisatieweerstand.

Mail of bel me voor een frisse, kritische kennismaking!